Gražios Žolinės!

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Pranešame, kad rugpjūčio 15 d. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir jo padaliniai: M. Žilinsko dailės galerija, Kauno paveikslų galerija, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus/Velnių muziejus, A. ir P. Galaunių namai, M. Rakauskaitės ir L. Truikio memorialinis muziejus, J. Zikaro memorialinis muziejus, Istorinė LR Prezidentūra, M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose, V. K. Jonyno galerija Druskininkuose nedirbs.