Ieškome teisininko

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ieško teisininko.

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: Ieškomas teisininkas pusės etato darbo krūviu. 
Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
1. Analizuoja ir teikia siūlymus kaip teisiškai teisingai išspręsti ūkinius, finansinius, administracinius, viešųjų pirkimų, autorinių teisių ir kitus klausimus 
2. Rengia įmonės veiklai reikalingas sutartis, dalyvauja derybose su užsakovais ir veiklos partneriais;
3. Analizuoja ir rengia įmonės lokalinių aktų (instrukcijų, nuostatų, metodikų ir kt.) projektus, juos teisiškai vertina ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus;
4. Kartu su viešųjų pirkimų specialistais rengia viešųjų pirkimų dokumentus, pasiūlymus konkursams, analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, teikia palyginimus ir išvadas dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
5. Pagal įgaliojimą atstovauja įmonę teisme, santykiuose su kitomis įmonėmis ir organizacijomis.
6. Tiria įmonės darbuotojų ir kitų institucijų skundus, pretenzijas, pageidavimus ir pasiūlymus, juos analizuoja, rengia atsakymų projektus.
7. Informuoja įmonės darbuotojus apie naujai priimtus įstatymus, jų pakeitimus ir papildymus.
8. Konsultuoja įmonės darbuotojus darbo, civilinės teisės, viešųjų pirkimų, autorinių teisių ir kitais su darbo procesu susijusiais klausimais.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. Turėti ne mažiau nei 2 metų teisininko darbo patirties;
3. Išmanyti teisinius darbo santykius, civilinę, administracinę, darbo teisę, būti susipažinusiam su teismų praktika, mokantis suvokti ir logiškai aiškinti teisės problemas, galintis savarankiškai dirbti, suprantantis verslo, komercinės ir biudžetinių įstaigų teisės problemas.


Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti personalas@ciurlionis.lt iki rugsėjo 6 d. Rekomendacijos – didelis privalumas.