Amžininkų akimis: rūmų istorijos. Inscenizuotas pasakojimas

Istorinė LR Prezidentūra

spalio 17 d., ketvirtadienį, 14, 16 ir 18 val. „Kaunas 2022“ organizuojamą Istorijų festivalį kviečiame pradėti nuo inscenizuotų pasakojimų istoriniuose rūmuose.

Festivalio dalyviai turės išskirtinę galimybę pažvelgti į vieną svarbiausių Kauno pastatų amžininkų akimis!

Išoriškai gana kukli rezidencija šiandien gali pasigirti anaiptol nekuklia istorija. Tvirtos mūro sienos ir tarp jų vykęs gyvenimas leidžia papasakoti apie beveik dviejų pastarųjų šimtmečių miesto ir valstybės gyvenimą! Rūmai liudija apie besilankiusius pasaulio galinguosius, svarstytus ultimatumus, priimtus arba nepriimtus lemiamus sprendimus, ištaigingas puotas ir oficialius priėmimus, čia gyvenusių ir dirbusių žmonių lūkesčius ir nusivylimus.

Pastate virusį gyvenimą istorijų festivalio lankytojams pristatys keturi skirtingų laikotarpių personažai. Gubernijos laikų istorijas pasakos gubernatoriaus rūmuose apsistojusi jo sesuo, visame pasaulyje garsi dailininkė ekspresionistė Mariana Veriovkina (akt. Raimonda Kimbraitė). Apie mieste ir pastate šeimininkavusius vokiečius per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus kalbės žydų kilmės vokiečių rašytojas Arnoldas Cveigas (akt. Artūras Sužiedėlis), Pirmojo pasaulinio karo metais dirbęs vokiečių armijos štabo spaudos skyriuje Kaune. Į Prezidentūros laikotarpį leis pažvelgti Lietuvoje rezidavęs JAV konsulas Robertas Haingartneris (akt. Rokas Bertulis), buvęs ypatingoje Prezidento Antano Smetonos ir jo žmonos Sofijos malonėje. O rūmams ir Lietuvai apkartusį pirmosios sovietinės okupacijos ir beveik penkis dešimtmečius užsitęsusį antrosios sovietinės okupacijos laikotarpį apžvelgs rašytojas Vincas Krėvė-Mickevičius (Henrikas Savickis), pats patyręs sovietų „saulės“ parvežimo grimasas.

Renginys nemokamas.

Pastatas pritaikytas judėjimo negalią turintiems žmonėms.