Vėlyvo rudens pajautos

A. ir P. Galaunių namai

A. ir P. Galaunių namai ir dailininkas G. Kušlys lapkričio 16 d. 14 val. kviečia į pasivaikščiojimą parodoje „Ženklai laike“ ir edukacines tapybos dirbtuves „Vėlyvo rudens pajautos“.

Nuo 2019 m. lapkričio 9 d. veiksiančioje G. Kušlio tapybos ir piešinių parodoje „Ženklai laike” bus eksponuojama per 30 menininko 2016-2019 m. sukurtų darbų, kuriuos kviečiame lankytojus apžiūrėti kartu su autoriumi. Šį kartą jis – labai atviras: „Kaip žiūrovui paaiškinti, ką savo darbuose siekiau pavaizduoti, ką reiškia mano paveikslai? O gi nieko, – spręskite patys. Man net nerūpi, kas ką, pažvelgęs į mano kūrinį, pagalvos. Tai primena egoizmą, netgi nuogą, niekuo nepridengtą egoizmą. Savo kūryboje nuoširdžiai praktikuoju tai, ką nepabijočiau palyginti su meditacija, – tam tikra prasme tai Dzen filosofija persunktas požiūris. Kitaip tariant, atsiduodu kūrybiniam gaivalui per minties sustabdymą bei pasąmonės viršenybę (prieš sąmonę). Kaip tik toks ir yra mano metodas“.

Aptarti, pamėginti įvardinti, paanalizuoti G. Kušlio kūrinių keliamas estetines, dvasines pajautas ir popieriaus lape pavaizduoti savąsias akimirkos, nuotaikos, būsenos vizijas, išmėginti dailininko G. Kušlio taikomus kūrybos metodus maloniai kviečiame „pas Galaunius”.

Užsiėmimo trukmė apie 2 val.

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO KAINA: Mokyklinio amžiaus vaikams – 3 eur
Suaugusiams – 5 eur

Užsiėmimas tinka įvairioms amžiaus grupėms. Labai kviečiame šeimas ir siūlome įsigyti šeimos bilietą:
2 suaugę + 2 mokyklinio amžiaus vaikai – 10 eur.
1 suaugęs + 2 mokyklinio amžiaus vaikai – 8 eur.

Būtina registracija: tel. (8-37) 798995