Dormantės ir Jurgio Penkinski keramikos darbų paroda „Žemės skarba“

A. Žmuidzinavičiaus memorialiniai namai
Annos Stanevičienės nuotrauka

Dormantės ir Jurgio Penkinski kūrybinis duetas bendrose parodose kuria dialogą, organiškai papildydami vienas kitą, kaskart vis giliau panirdami į estetines ir technologines keramikos meno galimybes, naikindami standartiškumo ribas tarp to, kas gyvenime yra įmanoma ir kas ne.

Jurgis Penkinski savo kūriniuose per pasirinktus zoomorfinius, antropomorfinius pavidalus apeliuoja į kažką archajišką. Plastiniai kūrinių sprendimai kyla iš filosofinių tekstų apmąstymų, aiški ir kūrinių perduodama semantika. Kūrinių formos – organiškas vidinio kūrėjo pasaulio atspindys.

Dormantė Penkinski lietuviškas senąsias tradicijas sugeba jungti su japoniškomis, taip supindama mūsų kultūros šaknis su senųjų pasaulinių kultūrų šaknimis į vieną gyvybingą raizginį. Jos kūryboje susipina istorija ir amžinybė, etnosas ir žmonija, fizika ir metafizika.

Annos Stanevičienės nuotrauka

D. ir J. Penkinski gyvena bei kuria Gojaus kaime savo rankomis pasistatytame moliniame name. 2004 m. vasarą Dormantės pastangomis senoviška Japonijos keramikos degimo tradicija atkeliavo į Lietuvą. Sodybos kieme bidzen keramikos meistras Rikijo Hašimoto, padedant Lietuvos menininkams, pastatė pirmąją Lietuvoje malkomis kūrenamą krosnį – anagamą. Pastaraisiais metais menininkai paniro į japoniškos bidzen keramikos tradicijas. Šiai nuo viduramžių Japonijoje gaminamai keramikai būdingas paprastumas, saikas, neįmantrios formos, atsitiktiniai įtrūkiai, formos deformacijos.

Parodoje eksponuojamų kūrinių gimimas – daug fizinių pastangų reikalaujantis procesas, darbai degami ne vieną parą, būtina išlaikyti reikiamą temperatūrą, kuri siekia 1300 laipsnių. Japonijoje ši keramikos rūšis laikoma keramikos amato meistriškumo viršūne, vertinama ir suvokiama kaip ilgaamžiškumo, amžinybės atspindys materialiame pavidale.