Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

1920 m. Kunigo Juozo Šmukščio atvirlaiškis, siųstas iš Bartininkų į Mykolo Račkaus knygyną Kaune. Atviruką su Lietuvos Respublikos trispalvės vėliavos, istorinės vėliavos su Vytimi, kanklėmis motyvais ir Panemunės Jono (Jono Vanagaičio slapyvardis) trieiliu išleido J. Vanagaitis Tilžėje. ČDM