Lietuvių liaudies meno raižiniai

Medžio raižiniai yra viena labiausiai paplitusių lietuvių liaudies kūrybos sričių. Raižinius rinko, tyrinėjo ir sistemino ilgametis M. K. Čiurlionio galerijos direktorius profesorius P. Galaunė, 1927 m. inicijavęs pirmąją medžio raižinių parodą M. K. Čiurlionio galerijoje.
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugoma daugiau nei 300 XVIII–XIX a. lietuvių liaudies medžio raižinių. Jais buvo puošiami namų ir bažnyčių interjerai, kapų koplyčios, skrynių vidus.

Kviečiame žiūrėti virtualią parodą https://cdm.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/36938200?s_tab=&listDisplayMode=simple&backUrl=%2fvirtualios-parodos&page=2&rowsOnPage=36