Muziejų lankymas karantino metu

Jūsų lauksime Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Kauno paveikslų galerijoje, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, Istorinėje LR Prezidentūroje, A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje, L. Truikio ir M. Rakauskaitės namuose-muziejuje (tik šis muziejus lankomas iš anksto užsiregistravus telefonu 8 37 22 99 67 arba el. paštu truikionamai@ciurlionis.lt ), V. K. Jonyno galerijoje (Druskininkuose) bei M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (Druskininkuose).

Muziejaus bilietus kviečiame įsigyti kasoje. Išankstinė lankytojų registracija nėra vykdoma.

Ekskursijoje ir edukacinėje programoje gali dalyvauti ne daugiau nei 2 asmenys arba vienos šeimos (vieno namų ūkio) nariai. Užsakymai priimami tel. 8 684 843 88

Nuo balandžio 19 d. leidžiami renginiai, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 150 žiūrovų, laikantis nustatytų reikalavimų. Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, kad vyresni nei 6 metų žiūrovams dėvi kaukes, taip pat kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.

Kviečiame susipažinti su muziejaus lankymo taisyklėmis

Menu mėgaukimės saugiai.