Muziejų lankymas karantino metu

Jūsų lauksime Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Kauno paveikslų galerijoje, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, Istorinėje LR Prezidentūroje, A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje, L. Truikio ir M. Rakauskaitės namuose-muziejuje (lankomas iš anksto susitarus telefonu 8 37 22 99 67), V. K. Jonyno galerijoje (Druskininkuose) bei M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (Druskininkuose).

Muziejaus bilietus kviečiame įsigyti kasoje. Išankstinė lankytojų registracija nėra vykdoma.
Ekskursijos vedamos ne didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius. Užsakymas tel. 8 684 843 88

Kviečiame susipažinti su muziejaus lankymo taisyklėmis

Menu mėgaukimės saugiai.