Andriaus Grigalaičio fotografijų paroda „Migla. Kiti pasauliai“

M. K. Čiurlionio namai-muziejus

Migla šiose parodoje eksponuojamose A. Grigalaičio fotografijose iš savos miglotos raiškos ir miglotos talpos, iš minkštai pasklidusios ir padalytos tikrovės atkarpos, iš savojo regimybės pasaulio kuria kitus, regos ir regimybės, teigiamybės ir skirtybės pasaulius. Kiti pasauliai – tai išplitę ir pasklidę miglos regos ir kulminacinės pajautos pasauliai, intensyvumo ir impulsyvumo, šviesos rungties su tamsa ar šviesos grimzdos pagava tapę pasauliai. Jie savo miglotos šviesos ruožuose, savos intensyvios pajautos režimuose, savitos šviesos drėgmės ir tankmės bruožuose, pakitusių kontūrų brėžiuose, blyškaus suvokimo ritmuose – visi jie nuveda į miglotos savijautos kitimus.

Juodai balta dviejų spalvų galioje randama ir ten paliekama miglos misterija mus išveda į naujas atverties ieškos galimybes. Kartu tokia fotografinė misterija mus įveda į tokius miglos sąvadus, kur patys stebiniai koreguoja, retušuoja, analizuoja mūsų stebėseną. Andrius Grigalaitis šiuo fotografijų ciklu mums rodo tarsi paprastus vizualinės ieškos, lakoniškos raiškos, minimalios apimties maršrutus. Bet tokiuose tyliuose ir atokiuose maršrutuose mūsų tyko miglos permaina, nesibaigianti ir nuolat stebinanti minkšta grimzda į naują, atnaujintą pasaulio atvertį. Į tokią vizualinę ir fotografinę atvertį, kur užveriamos išankstinės nuostatos, kur nugramzdinamos išankstinės nuomonės, kur manymą ir išmanymą pakeičia vis nauji stebiniai.

Jurgis Dieliautas