PARODOS IR RENGINIAI

M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Paveiklsų galerija, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, A. ir P. Galaunių namai-muziejus, L. Truikio ir M. Rakauskaitės namai-muziejus, Istorinė LR Prezidentūra

Spalis – senjorų mėnuo!

Kauno paveikslų galerija

„TARP DANGAUS IR JŪROS II. Kuršių nerija sovietmečio Lietuvos dailininkų kūriniuose“

A. ir P. Galaunių namai-muziejus

Mados dizaino studentų paroda „Sambūris“

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

„Siuvinėtas Čiurlionis“

A. ir P. Galaunių namai-muziejus

„Vytautas Pečiukonis: akvarelė”

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Tapytojos Aušros Vaitkūnienės, grafiko Rolando Rimkūno ir filosofo Stasio Mostauskio paroda „Šviesmetis”