ATSINAUJINAME!

Kol ruošiamės jus priimti naujoje svetainėje, šiame puslapyje skelbiame artimiausių muziejaus įvykių anonsus ir svarbiausią informaciją lankytojams.

PARODOS IR RENGINIAI

L. Truikio ir M. Rakauskaitės namai-muziejus, A. ir P. Galaunių namai-muziejus, Kauno paveikslų galerija

Stovyklėlės vaikams „Aplink muziejų per 480 minučių“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Ekskursija Vaclovo Miknevičiaus kūrybos parodoje

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vadovo konkursą laimėjo Daina Kamarauskienė

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Knygos „Marijona stebuklų šalyje“ pristatymas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Petras Kalpokas (1880–1945) ir aplinka

Istorinė LR Prezidentūra

„Patikėta atmintis: žmonės, daiktai ir jų istorijos“