ATSINAUJINAME!

Kol ruošiamės jus priimti naujoje svetainėje, šiame puslapyje skelbiame artimiausių muziejaus įvykių anonsus ir svarbiausią informaciją lankytojams.

PARODOS IR RENGINIAI

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vadovo konkursą laimėjo Daina Kamarauskienė

Kauno paveikslų galerija

„Didžioji pramonė: „Inkaras“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Ekskursija Vaclovo Miknevičiaus kūrybos parodoje

L. Truikio ir M. Rakauskaitės namai-muziejus, A. ir P. Galaunių namai-muziejus, Kauno paveikslų galerija

Stovyklėlės vaikams „Aplink muziejų per 480 minučių“

M. K. Čiurlionio namai-muziejus

„Knygelė nekaltoji arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Knygos „Marijona stebuklų šalyje“ pristatymas