PARODOS IR RENGINIAI

Kauno paveikslų galerija

Susitikimas su parodos „Drambliai ir chameleonai“ menininkais ir nauju leidiniu

M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Paveiklsų galerija, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, A. ir P. Galaunių namai-muziejus, L. Truikio ir M. Rakauskaitės namai-muziejus, Istorinė LR Prezidentūra

Spalis – senjorų mėnuo!

Kauno paveikslų galerija

„TARP DANGAUS IR JŪROS II. Kuršių nerija sovietmečio Lietuvos dailininkų kūriniuose“

A. ir P. Galaunių namai-muziejus

Mados dizaino studentų paroda „Sambūris“

A. ir P. Galaunių namai-muziejus

„Vytautas Pečiukonis: akvarelė”

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Tapytojos Aušros Vaitkūnienės, grafiko Rolando Rimkūno ir filosofo Stasio Mostauskio paroda „Šviesmetis”