ATIDUOK, KĄ PRIVALAI: 1920–1940 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIAI APDOVANOJIMAI

Istorinė LR Prezidentūra
Istorinė LR Prezidentūra

Ekspozicijoje rodomi svarbiausi nuo sunaikinimo išgelbėti ir Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje išsaugoti valstybės ordinai ir apdovanojimai. Tarpukariu Valstybės ordinų fondas buvo saugomas Prezidento kanceliarijoje. 1940 metais sovietams okupavus Lietuvą, naikinamų valstybinių institucijų turto dalis pateko į muziejus. Privalu padėkoti Lietuvos muziejininkams, kuriems, kitaip nei kaimynams estams ar latviams, pavyko išsaugoti unikalią kolekciją, kurią lankytojai gali pamatyti jos „namuose“ – Istorinėje Prezidentūroje Kaune.

1918 m. atsikūrusi, keliuose frontuose už nepriklausomybę kovojusi Lietuvos valstybė ėmėsi kurti savo apdovanojimų už nuopelnus valstybei ir visuomenei sistemą. 1919 m. vykusios kovos už valstybės išlikimą lėmė pirmąjį karinį apdovanojimą. Tais pačiais metais buvo įsteigtas kryžius „Už Tėvynę“, skirtas kovose už Nepriklausomybę pasižymėjusiems kariams apdovanoti, deja, jis nebuvo pagamintas. 1919 m. rudenį buvo nuspręsta, kad ordinas bus tokios pat formos, kaip esantis Lietuvos herbo raitelio skyde (dvigubas Jogailaičių kryžius). 1920 m. vasario 3 d. patvirtinus Vyties (nuo 1927 m. Vyčio) Kryžiaus statutą ir ordinui suteikus naują vardą, jis pradėtas gaminti ir teikti frontuose pasižymėjusiems kariams ir karininkams. 1928 m. buvo įsteigtas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas, o 1930 m., steigiant aukščiausiąjį valstybės apdovanojimą – Vytauto Didžiojo ordiną, buvo priimtas Lietuvos valstybės ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymas, sutvarkęs visą apdovanojimų sistemą. Kartu su trimis svarbiausiais ordinais – Vytauto Didžiojo, Vyčio Kryžiaus ir Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino – buvo įtvirtinti aštuoni valstybinės svarbos medaliai ir pasižymėjimo ženklai: Vyčio Kryžius, Vyčio Kryžiaus ordino vėliava, Vytauto Didžiojo ordino medalis, D. L. K. Gedimino ordino medalis, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis, Lietuvos nepriklausomybės medalis, Žūstančiųjų gelbėjimo kryžius, Šaulių žvaigždė. 1940 m. įsteigtas paskutinis Lietuvos Respublikos valstybinis apdovanojimas – Kariuomenės pirmūno medalis.