„Pauliaus Galaunės skaitymai“ – tai gilias tradicijas turintis muziejaus mokslinis renginys, prasidėjęs įkūrus A. ir P. Galaunių namus-muziejų 1992 metais. Šiais metais dėl siaučiančios pandemijos negalėjome surengti konferencijos, tačiau muziejaus 100-mečio metais kviečiame skaityti darbuotojų parengtus pranešimus, kuriuose galima susipažinti su neišsemiamomis muziejaus kolekcijų istorijomis.

Straipsnių rinkinys