ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS SAULĖLYDIS. 1794 SUKILIMAS IR DIDVYRIAI

Skirta: tik virtuali,11–12 klasės
Dalyvių skaičius: iki 30
Trukmė: 45
Kaina:
30,00 € grupei

Teorinėje dalyje, iliustruodami Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fonduose saugomų kultūros artefaktų nuotraukomis bei pasinaudodami interneto nuorodomis, pristatysime Lietuvos istorijai aktualią temą – ATR ir jos žlugimą.

Pamokos pradžioje kalbėsime apie vieną pirmųjų ir paskutinį ATR valdovus –  Steponą Batorą ir Stanislovą Augustą Poniatovskį, pristatysime Respublikos žlugimo priežastis ir pasekmes. Virtualios pamokos metu didžiausią dėmesį skirsime dviem istorinėms asmenybėms – 1794 m. sukilimo vadams ir dalyviams – Tadui Kosciuškai (1746–1817) ir Mykolui Kleopui Oginskiui (1765–1833). T. Kosciuška taip pat pristatomas pasauliniame kontekste – akcentuojama karo inžinieriaus veikla ir nuopelnai JAV nepriklausomybės kovose.

Praktinė dalis susideda iš trijų užduočių. Pirma užduotis, remiantis klausimų-atsakymų metodu, skirta T. Kosciuškos ir M. K. Oginskio asmenybiui palyginimui.

Antros užduoties metu dalyviai (grupėse) turi ištirti, aptarti ir atsakyti į klausimus apie muziejaus saugomą paveldo objektą – Tado Kosciuškos tapytą autoportretinę miniatiūrą (vėduoklę).

Trečioji užduotis yra skirta diskusijai su dalyviais. Diskusijos tikslas – aptarti istorinės atminties klausimą: ar paminklai leidžia „teisingai“ suvokti istoriją? Diskusijai skirtas pavyzdys – T. Kosciuškos paminklas JAV Vašingtone. Skaidrėje rodomos dvi paminklo nuotraukos – Kosciuškos paminklas prieš ir po „Black Lives Matter“ judėjimo.

Dėl užsiėmimų laiko būtina išankstinė registracija: tel.: 8 684 84388