PARODA „ŠEŠĖLIS“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

VDA Kauno fakulteto dėstytojų Donato Inio ir Justino Krasucko bei Klasikinio realizmo ateljė mokinių paroda „Šešėlis“.

Parodoje eksponuojami darbai, kurių daugelį vienija šveicarų analitinės psichologijos kūrėjo, moderniosios psichologijos ir psichoterapijos pradininko Carlo Gustavo Jungo filosofija apie šešėlį. Visus autorius jungia pagarba amatui, nuo kurio pirmiausia ir bandoma atsispirti bei pereiti į kūrybą, kuri siektų gilesnių tapybos meno sluoksnių. Vyraujanti kolektyvinė pasąmonė leidžia individualiai atskleisti savo vidinius potyrius, gvildenti savąjį vidinį pasaulį, savąjį šešėlį, ką ir galima pamatyti šių menininkų kūryboje.

Tradicinės meno formos ilgą laiką buvo praradusios savo įtaką postmodernioms meno ideologijoms, tačiau paskutiniu metu meno pasaulyje jos atsiima prarastas pozicijas ir vis daugiau meno akademijų atkuria įgūdžiais grįstas meno edukacijos programas. Ne išimtis ir VDA Kauno fakultetas, kuriame jau penkeri metai veikia Klasikinio realizmo ateljė kursai. Studentams tenka mokytis elementarios vizualiosios kalbos gramatikos, o tik po kelių metų visas dėmesys pradedamas fokusuoti į kūrybinius tikslus, formas ir temų paieškas. Tad ir parodoje sutinkame platų spektrą technikų, formų temų ir pasakojimų: nuo meditatyvių piešinių iki nedažnai sutinkamo istorinio žanro tapybos ir simbolizmo.

Parodoje darbus eksponuoja: Donatas Inis, Justinas Krasuckas, Agnė Gaižauskaitė, Kristina Gedminaitė, Austė Kabašinskienė, Gedeminas Barčiauskas, Vitalius Norkaitis, Margarita Adomavičienė, Dalia Galminienė, Jolanta Spangevičiūtė, Greta Gliaudytė, Tautvydas Rasimavičius, Karolina Markauskienė.

Paroda veiks: 2022 04 28 – 05 29