SUGRĮŽIMAS. DINGUSIOS 1918–1940 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Istorinė LR Prezidentūra
Istorinė LR Prezidentūra

Parodos pristatymas visuomenei – gruodžio 15 d. 16.30 val. Renginyje dalyvaus Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys, Dokumentų sklaidos skyriaus vedėja Džiuginta Kasiulaitienė, Vyriausias archyvistas, istorikas ir diplomatas Vytautas Žalys.

Vos išlydėjusi Vasario 16-osios Akto originalą, jau nuo gruodžio 1 d. Istorinė Prezidentūra Kaune kviečia susipažinti su kita gimininga Lietuvos valstybingumo įtvirtinimą bylojančių autentiškų dokumentų paroda „SUGRĮŽIMAS. Dingusios 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys“. Lietuvos centrinis valstybės archyvas parodai Kaune paskolino politikos ir prekybos sutartis. 17 unikalių dokumentų, kuriuos 1920–1938 m. Lietuvos Respublika buvo sudariusi su Europos, Tolimųjų Rytų bei Pietų Amerikos valstybėmis, lankytojams atskleidžia dvišalį Lietuvos valstybės bendradarbiavimą bei platų politinių ir prekybinių interesų spektrą. Simboliška, kad 1939 m. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse iš Lietuvos laikinosios sostinės Kauno išvežtos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys 2022 m. vėl sugrįžo į Kauną.

Diplomatų Kazio Bizausko ir Vytauto Jono Gylio dėka dokumentai buvo pervežti saugoti į užsienį – pradžioje į Stokholmą (Švedija), vėliau į Torontą (Kanada), kur jų likimas tapo nežinomu. Iki tol, kol 2021 m. pavasarį į Kanados lietuvių muziejų-archyvą Toronte kreipėsi prof. Charles Hopkins šeima dėl ilgus metus saugotų radinių, priglaustų iš gatvėje paliktų dėžių, tvarkymo kompanijai po mirties valant diplomato žmonos Vandos Gylienės namus.

Parodoje lankytojai gali pamatyti ne tik sutarčių originalus, bet ir žymių Lietuvos ir užsienio valstybių politikų, diplomatų ir valstybių vadovų, tokių kaip popiežius Pijus XI, Japonijos imperatorius Hirohito, Latvijos Prezidentai Albertas Kviesis ir Karlis Ulmanis, Austrijos Prezidento Vilhelmas Miklas, Portugalijos Prezidentas Antonijus Oskaras Karmona, Turkijos Respublikos Prezidentas Mustafa Kemalis ir daugelio kitų, autografus. Taip pat bus galima iš arčiau patyrinėti puošnius įgaliojimų ir sutarčių ratifikacinius dokumentus, atkreipti dėmesį į specialų ir puošnų sutarčių įrišimą, spalvingas gijas ir įmantrius valstybės antspaudus, kuriais buvo patvirtintos sutartys, taip pat į lakinius inicialinius sutartis pasirašiusių diplomatų antspaudus.

Parodoje eksponuojamos sutartys – ilgo derybinio darbo rezultatas. Tai iliustruoja valstybių vadovų suteikti įgaliojimai pareigūnams jas pasirašyti bei sutarčių ratifikaciniai dokumentai. Abiejų sutartį pasirašiusių valstybių patvirtintos sutartys būdavo paskelbiamos oficialiuose šių valstybių leidiniuose ir įregistruojamos Tautų Sąjungos sekretoriate. Paroda sudomins visus, besidominčius tarptautiniais santykiais, diplomatija, politikos mokslais, kaligrafija ir sfragistika, o taip pat ir visus istorijos mylėtojus, kurie gali didžiuotis, jog į Lietuvą sugrįžo ilgą laiką dingusiais laikyti reikšmingi Nepriklausomos valstybės suverenumą liudijantys dokumentai.

Platesnis parodos „SUGRĮŽIMAS. Dingusios 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys“ variantas 2022 m. liepos 6 – rugsėjo 18 d. buvo eksponuojamas Valdovų rūmuose Vilniuje. Paroda buvo parengta bendradarbiaujant Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos centriniam valstybės archyvui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, taip pat bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje, Kanados lietuvių bendruomene ir Kanados lietuvių muziejumi-archyvu.

Paroda veiks:  2022 12 01 – 2023 02 28