Kontaktai / Struktūra

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
V. Putvinskio g., LT – 44248 Kaunas
Įmonės kodas 190755932
Tel. +370 684 844 63 (kasa)
Tel. +370 37 22 94 75 (darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.)
El. p. mkc.info@ciurlionis.lt
Edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 684 84388 (darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.)

Virtualios realybės filmas „Angelų takais“
Bilietai ir registracija 
https://www.angelutakais.lt/
Informacija teikiama tel. +370 667 546 30

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16, Kaunas
Tel. +370 675 13161
El. p. mkcpaveikslugalerija@ciurlionis.lt 
Edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 684 84388 (darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.)

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus / Velnių muziejus 
V. Putvinskio g. 64, Kaunas
El. p. mkc.velniai@ciurlionis.lt
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 675 13372

Istorinė LR Prezidentūra
Vilniaus g. 33, Kaunas
El. p. info@istorineprezidentura.lt
www.istorinėprezidentura.lt
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 37 20 17 78

A. ir P. Galaunių namai-muziejus
Vydūno al. 2, Kaunas
El. p. galauniunamai@gmail.com
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 672 807 67

J. Zikaro namai-muziejus
J. Zikaro g. 3, Kaunas
El. p. zikaronamai@gmail.com
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 684 84 335

M. K. Čiurlionio namai-muziejus
M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai
El. p. ciurlioniomemorialinis@ciurlionis.lt
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 313 511 31

V. K. Jonyno galerija
Turistų g. 9, Druskininkai
El. p. jonynogalerija@gmail.com
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 313 511 31

MUZIEJAUS STRUKTŪRA


Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas

Administracija

Daina Kamarauskienė Generalinė direktorė daina.kamarauskiene@ciurlionis.lt
+370 687 401 48
Nijolė Adomavičienė Generalinio direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė Pareigų aprašymas nijole.adomaviciene@ciurlionis.lt
+370 698 804 12
Eglė Komkaitė-Baltušnikienė Generalinio direktoriaus pavaduotoja muziejinių paslaugų plėtrai Pareigų aprašymas egle.komkaite@ciurlionis.lt
+370 656 369 95
Dr. Raimonda Norkutė Generalinio direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai Pareigų aprašymas raimonda.norkute@ciurlionis.lt
+370 610 158 80
Dainius Tamošiūnas Generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai Pareigų aprašymas dainius.tamosiunas@ciurlionis.lt
+370 612 076 13

Bendrųjų reikalų skyrius

Ina Kaminskienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas mkc.info@ciurlionis.lt
+370 676 572 12
Jurgita Kliminskienė Personalo vadybininkė Pareigų aprašymas personalas@ciurlionis.lt
+370 610 119 48
Ieva Rimšienė Viešųjų pirkimų specialistė Pareigų aprašymas ieva.rimsiene@ciurlionis.lt
+ 370 601 480 07
Vilma Pavlovienė Teisininkė Pareigų aprašymas vilma.pavloviene@ciurlionis.lt
+370 612 392 99
Jurgita Silickienė Darbų saugos specialistė Pareigų aprašymas
+370 612 953 31

Finansinės apskaitos skyrius

Audronė Rukšėnienė Vyriausioji finansininkė audrone.rukseniene@ciurlionis.lt
+370 686 274 42
Janina Aleksonienė Buhalterė mkc.buhalterija1@ciurlionis.lt
+370 605 658 26
Audronė Ilona Antčakaitė Buhalterė mkc.buhalterija@ciurlionis.lt
+370 605 658 26
Irena Klizienė Vyriausioji kasininkė irena.kliziene@ciurlionis.lt
+370 671 506 95
Lina Silvanavičienė Apskaitininkė lina.meistininkaite@ciurlionis.lt

Edukacijos skyrius

Justė Kutkienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas juste.kutkiene@ciurlionis.lt
+370 684 843 88
Rūta Klevaitė Socialinių ir kultūrinių projektų koordinatorė Pareigų aprašymas ruta.klevaite@ciurlionis.lt
+370 610 136 63
Milda Norbontė Edukatorė Pareigų aprašymas
Gabrielė Lymontaitė Edukatorė Pareigų aprašymas
Nijolė Jurkuvienė Edukatorė Pareigų aprašymas
Laura Kačinskienė Edukatorė Pareigų aprašymas
Karolina Sadinauskaitė Edukatorė Pareigų aprašymas karolina.sadinauskaite@ciurlionis.lt
Iveta Pociūtė Edukatorė Pareigų aprašymas
+370 684 843 88

Komunikacijos, leidybos ir rinkodaros skyrius

Vida Labanauskienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas komunikacija@ciurlionis.lt
+370 610 03733
Monika Mastavičiūtė Komunikacijos specialistė Pareigų aprašymas monika.mastaviciute@ciurlionis.lt
Milda Kairaitienė Vyriausioji dizainerė Pareigų aprašymas milda.kairaitiene@ciurlionis.lt
Julija Tolvaišytė-Leonavičienė Dizainerė Pareigų aprašymas julija.tolvaisyte@ciurlionis.lt
Jonas Vaikšnoras Dizaineris Pareigų aprašymas jonas.vaiksnoras@ciurlionis.lt
Aurelija Gražina Rukšaitė Redaktorė Pareigų aprašymas ruksaite.aurelija@ciurlionis.lt

Parodų ir ekspozicijų skyrius

Vaiva Mikelionytė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas vaiva.mikelionyte@ciurlionis.lt
+370 675 367 64
Auksė Petrulienė Parodų kuratorė Pareigų aprašymas aukse.petruliene@ciurlionis.lt
Kristina Liepinaitė Parodų kuratorė Pareigų aprašymas kristina.liepinaite@ciurlionis.lt
+370 686196 06
Izoldas Smagarauskas Parodų rengimo technikas Pareigų aprašymas
Mindaugas Bagdonavičius Parodų rengimo technikas Pareigų aprašymas
Saulis Dičiūnas Parodų rengimo technikas Pareigų aprašymas
Irmantas Kuskys Vyriausias techninis darbuotojas irmantas.kuskys@ciurlionis.lt

M. K. Čiurlionio rinkinių skyrius

Vaiva Laukaitienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas vaiva.laukaitiene@ciurlionis.lt
+370 37 32 36 03
Danutė Gruzdienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas mk@ciurlionis.lt
+370 37 32 36 03
Gabrielė Mačienė Muziejininkė Pareigų aprašymas leidiniai@ciurlionis.lt
+370 671 513 43
Greta Katkevičienė Muziejininkė Pareigų aprašymas greta.katkevičiene@ciurlionis.lt
+370 641 21739
Sigita Kupčiūnienė Muziejininkė Pareigų aprašymas dailesterapia@gmail.com
+370 602 805 37

Liaudies meno skyrius

Janina Savickienė Skyriaus vedėja janina.savickiene@ciurlionis.lt
+370 672 813 26
Gražina Daunienė Rinkinio saugotoja grazina.dauniene@ciurlionis.lt
Jurga Valatkaitė Rinkinio saugotoja jurga.valatkaite@ciurlionis.lt
+370 672 813 26
Monika Gineikienė Rinkinio saugotoja monika.gineikiene@ciurlionis.lt
Vilma Kilinskienė Rinkinio saugotoja liaudmen@gmail.com

Vaizduojamosios dailės skyrius

Genovaitė Vertelkaitė Bartulienė Skyriaus vedėja genovaite.bartuliene@ciurlionis.lt
+370 675 136 94
Irmantė Šarakauskienė M. Žilinsko kolekcijos kuratorė Pareigų aprašymas irmante.sarakauskiene@ciurlionis.lt
+370 675 134 88
Dr. Iveta Dabašinskienė Grafikos rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas iveta.dabasinskienene@ciurlionis.lt
+370 673 365 43
Rasa Elena Kisielis Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas rasatap@gmail.com
Inesa Kuliavaitė-Čepaitienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas inesa.cepaitiene@ciurlionis.lt
Virginija Kirvelienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas virginija.kirveliene@ciurlionis.lt
Palmyra Sakalauskienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas palmyra.sakalauskiene@ciurlionis.lt
Rūta Valiukaitė Muziejininkė Pareigų aprašymas ruta.valiukaite@ciurlionis.lt

Taikomosios dailės ir numizmatikos skyrius

Dr. Aldona Snitkuvienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas aldona.snitkuviene@ciurlionis.lt
+370 656 889 38
Dr. Ignas Narbutas Numizmatikos rinkinio kuratorius Pareigų aprašymas ignas.narbutas@ciurlionis.lt
+370 675 139 09
Reda Stuinienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas reda.stuiniene@ciurlionis.lt
Raimonda Kvietkutė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas raimonda.kvietkute@ciurlionis.lt
Eglė Misevičienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas egle.sidlauskaite@ciurlionis.lt
Beta Šneliūtė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas beta.sneliute@ciurlionis.lt
Eduardas Brusokas Rinkinio saugotojas Pareigų aprašymas eduardas.brusokas@ciurlionis.lt

Fototekos, dokumentacijos ir leidinių skyrius

Vaida Sirvydaitė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas vaida.sirvydaite@ciurlionis.lt
+370 675 138 14
Violeta Karmalavičienė Leidinių rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas violeta.karmalavičiene@ciurlionis.lt
+370 605 658 62
Kristina Stankaitė Dokumentacijos rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas kristina.stankaite@ciurlionis.lt
Silvija Burokaitė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas silvija.burokaite@ciurlionis.lt
+370 671 048 89
Irena Majauskienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas irena.majauskiene@ciurlionis.lt
Aidas Kulbokas Rinkinio saugotojas Pareigų aprašymas aidas.kulbokas@ciurlionis.lt
Raimonda Razbadauskienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas raimonda.razbadauskiene@ciurlionis.lt
Linas Citvaras Videotekininkas Pareigų aprašymas linas.citvaras@gmail.com

Skaitmeninimo ir eksponatų apskaitos skyrius

Deimantė Augustinavičienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas deimante.kriksciunaite@ciurlionis.lt
+370 677 695 69
Raminta Cinelienė Eksponatų apskaitos vyresnioji specialistė raminta.cineliene@ciurlionis.lt
Vitalija Banytė Eksponatų apskaitos specialistė Pareigų aprašymas vitalija.banyte@ciurlionis.lt
Rytis Želnys Specialistas informatikai ir technikai Pareigų aprašymas rytis.zelnys@ciurlionis.lt
Edgaras Austinskas Skaitmenintojas Pareigų aprašymas edgaras.austinskas@ciurlionis.lt
Džiugas Palukaitis Skaitmenintojas Pareigų aprašymas dziugas.palukaitis@ciurlionis.lt
Rimantė Pranciška Ropytė Fotografė Pareigų aprašymas rimante.ropyte@ciurlionis.lt
Audrius Kapčius Fotografas Pareigų aprašymas audrius.kapcius@ciurlionis.lt
Justė Mocevičiūtė Fotografė Pareigų aprašymas juste.moceviciute@gmail.com

Restauravimo skyrius

Vanda Kyzelytė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas vanda.kyzelyte@ciurlionis.lt
Laima Bielskė Restauratorė Pareigų aprašymas laima.bielske@ciurlionis.lt
Daiva Snitkutė Restauratorė Pareigų aprašymas daiva.snitkute@ciurlionis.lt
Rūta Gužauskaitė Restauratorė Pareigų aprašymas ruta.guzauskaite@ciurlionis.lt
Kęstutis Andziulis Restauratorius Pareigų aprašymas kestutis.andziulis@gmail.com
Aušra Gibiežienė Restauratorė Pareigų aprašymas ausra.gibieziene@ciurlionis.lt
Ona Ramoškienė Restauratorė Pareigų aprašymas gyramo@gmail.com
Mantas Šlekys Restauratorius Pareigų aprašymas mantas.slekys@ciurlionis.lt
Kęstutis Banys Restauratorius Pareigų aprašymas kestutis.banys@gmail.com
Virgilijus Aksamitauskas Restauratorius Pareigų aprašymas
Lina Bajoriūnė Restauratorė Pareigų aprašymas
Kateryna Nikolaienko Restauratorė Pareigų aprašymas

Memorialinių muziejų skyrius

Lina Pranaitytė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas lina.pranaityte@ciurlionis.lt
+ 370 634 403 73
Rasa Jonė Ruibienė J. Zikaro kolekcijos kuratorė Pareigų aprašymas zikaronamai@gmail.com
+370 684 84 335
Miglė Banytė P. Galaunės rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas migle.banyte@ciurlionis.lt
+370 672 807 67
Irma Liauzun P. Galaunės rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas irma.liauzun@ciurlionis.lt
+370 672 807 67
Rasa Bieliūnaitė L. Truikio rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas truikionamai@ciurlionis.lt
+370 605 659 67
Virginija Bertašavičienė Muziejininkė virginija.bertasaviciene@ciurlionis.lt
Dalia Bieliūnaitė Muziejininkė truikionamai@ciurlionis.lt

Pastatų priežiūros tarnyba

Artūras Balčiūnas Tarnybos vedėjas Pareigų aprašymas arturas.balciunas@ciurlionis.lt
+370 614 671 02
Algimantas Rapalis Technologinių įrengimų priežiūros specialistas Pareigų aprašymas algimantas.rapalis@ciurlionis.lt
+370 687 578 82

M. K. Čiurlionio muziejaus centriniai rūmai

Aušra Jaksebagė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas ausra.jaksebage@ciurlionis.lt
+370 603 378 11
Bilietų kasa Pareigų aprašymas
+370 684 84463
Sargas Pareigų aprašymas
+370 684 843 55

M. Žilinsko dailės galerija

Audronė Generauskienė Skyriaus vedėja audrone.generauskiene@ciurlionis.lt
+370 600 699 13
Sargas Pareigų aprašymas
+370 37 322756

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė Skyriaus vedėja mkc.velniai@ciurlionis.lt
+370 675 133 72
Daina Zozaitė Rinkinio saugotoja daina.zozaite@ciurlionis.lt
+370 675 133 72
Giedrė Grinkevičiūtė Edukatorė Pareigų aprašymas giedre.grinkeviciute@ciurlionis.lt
+370 675 133 72

Kauno paveikslų galerija

Indrė Okockytė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas indre.okockyte@ciurlionis.lt
+370 633 854 50
Bilietų kasa Pareigų aprašymas
+370 675 13161
Sargas Pareigų aprašymas
+370 37 221695

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra

Renata Mikalajūnaitė Filialo vedėja Pareigų aprašymas renata@istorineprezidentura.lt
+370 616 201 15
Erika Drumelytė Rinkinio saugotoja erika@istorineprezidentura.lt
+370 37 320795
Marija Navickaitė Muziejininkė Pareigų aprašymas marija@istorineprezidentura.lt
+370 37 201778
Justina Minelgaitė-Plentienė Muziejininkė Pareigų aprašymas justina@istorineprezidentura.lt
+370 37 201778
Dr. Ingrida Jakubavičienė Muziejininkė Pareigų aprašymas ingrida@istorineprezidentura.lt
+370 37 201778
Kamilė Valaitienė Edukatorė kamile@istorineprezidentura.lt
+370 37 320795

M. K. Čiurlionio namai-muziejus ir V. K. Jonyno galerija

Regina Stankevičienė Skyriaus vedėja stankeviciene.regina@gmail.com
+370 679 24503
Sigita Rundytė Muziejininkė Pareigų aprašymas ciurlioniomemorialinis@gmail.com
+370 612 365 33
Aušra Sedlevičiūtė Rinkinio saugotoja jonynogalerija@gmail.com
+370 675 889 31