Kontaktai / Struktūra

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
V. Putvinskio g. 55, LT – 44248 Kaunas
Įmonės kodas 190755932
Tel. +370 684 844 63 (kasa)
Tel. +370 37 22 94 75 (darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.)
El. p. mkc.info@ciurlionis.lt
Edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 684 84388 (darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.)

Virtualios realybės filmas „Angelų takais“
Bilietai ir registracija 
https://www.angelutakais.lt/
Informacija teikiama tel. +370 667 546 30

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16, Kaunas
Tel. +370 675 13161
El. p. mkcpaveikslugalerija@ciurlionis.lt 
Edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 684 84388 (darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.)

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus / Velnių muziejus 
V. Putvinskio g. 64, Kaunas
El. p. mkc.velniai@ciurlionis.lt
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 675 13372

Istorinė LR Prezidentūra
Vilniaus g. 33, Kaunas
El. p. info@istorineprezidentura.lt
www.istorinėprezidentura.lt
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 37 20 17 78

A. ir P. Galaunių namai-muziejus
Vydūno al. 2, Kaunas
El. p. galauniunamai@gmail.com
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 672 807 67

J. Zikaro namai-muziejus
J. Zikaro g. 3, Kaunas
El. p. zikaronamai@gmail.com
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 684 84 335

M. K. Čiurlionio namai-muziejus
M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai
El. p. ciurlioniomemorialinis@ciurlionis.lt
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 313 511 31

V. K. Jonyno galerija
Turistų g. 9, Druskininkai
El. p. jonynogalerija@gmail.com
Informacija, edukacinių programų, ekskursijų užsisakymas tel. +370 313 511 31

MUZIEJAUS STRUKTŪRA


Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas

Administracija

Daina Kamarauskienė Generalinė direktorė daina.kamarauskiene@ciurlionis.lt
+370 687 401 48
Nijolė Adomavičienė Generalinio direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė Pareigų aprašymas nijole.adomaviciene@ciurlionis.lt
+370 698 804 12
Eglė Komkaitė-Baltušnikienė Generalinio direktoriaus pavaduotoja muziejinių paslaugų plėtrai Pareigų aprašymas egle.komkaite@ciurlionis.lt
+370 656 369 95
Dr. Raimonda Norkutė Generalinio direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai Pareigų aprašymas raimonda.norkute@ciurlionis.lt
+370 610 158 80
Dainius Tamošiūnas Generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai Pareigų aprašymas dainius.tamosiunas@ciurlionis.lt
+370 612 076 13

Bendrųjų reikalų skyrius

Ina Kaminskienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas mkc.info@ciurlionis.lt
+370 676 572 12
Vilma Pavlovienė Teisininkė Pareigų aprašymas vilma.pavloviene@ciurlionis.lt
+370 612 392 99
Žydrūnas Vyčius Projektų vadovas zydrunas.vycius@ciurlionis.lt
Ieva Rimšienė Viešųjų pirkimų specialistė Pareigų aprašymas ieva.rimsiene@ciurlionis.lt
+ 370 601 480 07
Jurgita Kliminskienė Personalo vadybininkė Pareigų aprašymas personalas@ciurlionis.lt
+370 610 119 48
Jurgita Zavelskė Darbų saugos specialistė Pareigų aprašymas jurgita.zavelske@ciurlionis.lt
+370 612 953 31

Finansinės apskaitos skyrius

Audronė Rukšėnienė Vyriausioji finansininkė audrone.rukseniene@ciurlionis.lt
+370 686 274 42
Janina Aleksonienė Buhalterė mkc.buhalterija1@ciurlionis.lt
+370 605 658 26
Audronė Ilona Antčakaitė Buhalterė mkc.buhalterija@ciurlionis.lt
+370 605 658 26
Irena Klizienė Vyriausioji kasininkė irena.kliziene@ciurlionis.lt
+370 671 506 95
Lina Silvanavičienė Apskaitininkė lina.silvanaviciene@ciurlionis.lt

Edukacijos skyrius

Justė Kutkienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas juste.kutkiene@ciurlionis.lt
+370 684 843 88
Milda Norbontė Edukatorė Pareigų aprašymas
Gabrielė Lymontaitė Edukatorė Pareigų aprašymas
Nijolė Jurkuvienė Edukatorė Pareigų aprašymas
Laura Kačinskienė Edukatorė Pareigų aprašymas
Karolina Sadinauskaitė Edukatorė Pareigų aprašymas karolina.sadinauskaite@ciurlionis.lt
Iveta Pociūtė Edukatorė Pareigų aprašymas

Komunikacijos, leidybos ir rinkodaros skyrius

Vida Labanauskienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas komunikacija@ciurlionis.lt
+370 610 03733
Monika Mastavičiūtė Komunikacijos specialistė Pareigų aprašymas monika.mastaviciute@ciurlionis.lt
Aistė Šutaitė Komunikacijos specialistė aiste.sutaite@ciurlionis.lt
Milda Kairaitienė Vyriausioji dizainerė Pareigų aprašymas milda.kairaitiene@ciurlionis.lt
Julija Tolvaišytė-Leonavičienė Dizainerė Pareigų aprašymas julija.tolvaisyte@ciurlionis.lt
Jonas Vaikšnoras Dizaineris Pareigų aprašymas jonas.vaiksnoras@ciurlionis.lt
Aurelija Gražina Rukšaitė Redaktorė Pareigų aprašymas ruksaite.aurelija@ciurlionis.lt

Parodų ir ekspozicijų skyrius

Vaiva Mikelionytė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas vaiva.mikelionyte@ciurlionis.lt
+370 675 367 64
Auksė Petrulienė Parodų kuratorė Pareigų aprašymas aukse.petruliene@ciurlionis.lt
Kristina Liepinaitė Parodų kuratorė Pareigų aprašymas kristina.liepinaite@ciurlionis.lt
+370 686196 06
Rūta Klevaitė Socialinių ir kultūrinių projektų koordinatorė Pareigų aprašymas ruta.klevaite@ciurlionis.lt
+370 610 136 63
Izoldas Smagarauskas Parodų rengimo technikas Pareigų aprašymas
Mindaugas Bagdonavičius Parodų rengimo technikas Pareigų aprašymas
Saulis Dičiūnas Parodų rengimo technikas Pareigų aprašymas
Irmantas Kuskys Vyriausias techninis darbuotojas irmantas.kuskys@ciurlionis.lt

M. K. Čiurlionio rinkinių skyrius

Vaiva Laukaitienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas vaiva.laukaitiene@ciurlionis.lt
+370 37 32 36 03
Danutė Gruzdienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas mk@ciurlionis.lt
+370 37 32 36 03
Gabrielė Mačienė Muziejininkė Pareigų aprašymas leidiniai@ciurlionis.lt
+370 671 513 43
Greta Katkevičienė Muziejininkė Pareigų aprašymas greta.katkevičiene@ciurlionis.lt
+370 641 21739
Sigita Kupčiūnienė Muziejininkė Pareigų aprašymas dailesterapia@gmail.com
+370 602 805 37

Liaudies meno skyrius

Janina Savickienė Skyriaus vedėja janina.savickiene@ciurlionis.lt
+370 672 813 26
Gražina Daunienė Rinkinio kuratorė grazina.dauniene@ciurlionis.lt
Jurga Valatkaitė Rinkinio saugotoja jurga.valatkaite@ciurlionis.lt
+370 672 813 26
Monika Gineikienė Rinkinio kuratorė monika.gineikiene@ciurlionis.lt
Vilma Kilinskienė Rinkinio kuratorė liaudmen@gmail.com

Vaizduojamosios dailės skyrius

Genovaitė Vertelkaitė Bartulienė Skyriaus vedėja genovaite.bartuliene@ciurlionis.lt
+370 675 136 94
Irmantė Šarakauskienė Užsienio dailės kuratorė Pareigų aprašymas irmante.sarakauskiene@ciurlionis.lt
+370 675 134 88
Dr. Iveta Dabašinskienė Vyr. grafikos rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas iveta.dabasinskiene@ciurlionis.lt
+370 673 365 43
Milda Grubevičienė Rinkinio saugotoja milda.gasiunaite@ciurlionis.lt
Rasa Elena Kisielis Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas
Inesa Kuliavaitė-Čepaitienė Rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas inesa.cepaitiene@ciurlionis.lt
Palmyra Sakalauskienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas palmyra.sakalauskiene@ciurlionis.lt
Rūta Valiukaitė Rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas ruta.valiukaite@ciurlionis.lt
Eglė Kvestytė Rinkinio saugotoja egle.kvestyte@ciurlionis.lt

Taikomosios dailės ir numizmatikos skyrius

Dr. Aldona Snitkuvienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas aldona.snitkuviene@ciurlionis.lt
+370 656 889 38
Dr. Ignas Narbutas Vyr. numizmatikos rinkinio kuratorius Pareigų aprašymas ignas.narbutas@ciurlionis.lt
+370 675 139 09
Reda Stuinienė Rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas reda.stuiniene@ciurlionis.lt
Raimonda Kvietkutė Rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas raimonda.kvietkute@ciurlionis.lt
Eglė Misevičienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas egle.sidlauskaite@ciurlionis.lt
Beta Šneliūtė Rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas beta.sneliute@ciurlionis.lt
Eduardas Brusokas Rinkinio kuratorius Pareigų aprašymas eduardas.brusokas@ciurlionis.lt

Fototekos, dokumentacijos ir leidinių skyrius

Vaida Sirvydaitė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas vaida.sirvydaite@ciurlionis.lt
+370 675 138 14
Violeta Karmalavičienė Vyr. leidinių rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas violeta.karmalaviciene@ciurlionis.lt
+370 605 658 62
Kristina Stankaitė Muziejinės dokumentacijos rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas kristina.stankaite@ciurlionis.lt
Silvija Burokaitė Rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas silvija.burokaite@ciurlionis.lt
+370 671 048 89
Irena Majauskienė Rinkinio saugotoja Pareigų aprašymas irena.majauskiene@ciurlionis.lt
Aidas Kulbokas Rinkinio kuratorius Pareigų aprašymas aidas.kulbokas@ciurlionis.lt
Raimonda Razbadauskienė Rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas raimonda.razbadauskiene@ciurlionis.lt
Linas Citvaras Videotekininkas Pareigų aprašymas linas.citvaras@gmail.com

Skaitmeninimo ir eksponatų apskaitos skyrius

Deimantė Augustinavičienė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas deimante.kriksciunaite@ciurlionis.lt
+370 677 695 69
Raminta Cinelienė Eksponatų apskaitos vyresnioji specialistė raminta.cineliene@ciurlionis.lt
Vitalija Banytė Eksponatų apskaitos specialistė Pareigų aprašymas vitalija.banyte@ciurlionis.lt
Rytis Želnys Specialistas informatikai ir technikai Pareigų aprašymas rytis.zelnys@ciurlionis.lt
Edgaras Austinskas Skaitmenintojas Pareigų aprašymas edgaras.austinskas@ciurlionis.lt
Džiugas Palukaitis Skaitmenintojas Pareigų aprašymas dziugas.palukaitis@ciurlionis.lt
Rimantė Pranciška Ropytė Fotografė Pareigų aprašymas rimante.ropyte@ciurlionis.lt
Audrius Kapčius Fotografas Pareigų aprašymas audrius.kapcius@ciurlionis.lt
Justė Mocevičiūtė Fotografė Pareigų aprašymas juste.moceviciute@gmail.com

Restauravimo skyrius

Vanda Kyzelytė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas vanda.kyzelyte@ciurlionis.lt
Laima Bielskė Restauratorė Pareigų aprašymas laima.bielske@ciurlionis.lt
Daiva Snitkutė Restauratorė Pareigų aprašymas daiva.snitkute@ciurlionis.lt
Rūta Gužauskaitė Restauratorė Pareigų aprašymas ruta.guzauskaite@ciurlionis.lt
Kęstutis Andziulis Restauratorius Pareigų aprašymas kestutis.andziulis@gmail.com
Aušra Gibiežienė Restauratorė Pareigų aprašymas ausra.gibieziene@ciurlionis.lt
Ona Ramoškienė Restauratorė Pareigų aprašymas
Mantas Šlekys Restauratorius Pareigų aprašymas mantas.slekys@ciurlionis.lt
Kęstutis Banys Restauratorius Pareigų aprašymas kestutis.banys@gmail.com
Virgilijus Aksamitauskas Restauratorius Pareigų aprašymas
Lina Bajoriūnė Restauratorė Pareigų aprašymas
Milvydė Šlekienė Pareigų aprašymas milvyde.slekiene@ciurlionis.lt
Kateryna Nikolaienko Restauratorė Pareigų aprašymas

Memorialinių muziejų skyrius

Lina Pranaitytė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas lina.pranaityte@ciurlionis.lt
+ 370 634 403 73
Rasa Jonė Ruibienė J. Zikaro kolekcijos kuratorė Pareigų aprašymas zikaronamai@gmail.com
+370 684 84 335
Miglė Banytė Vyresnioji P. Galaunės rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas migle.banyte@ciurlionis.lt
+370 672 807 67
Irma Liauzun P. Galaunės rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas irma.liauzun@ciurlionis.lt
+370 672 807 67
Rasa Bieliūnaitė L. Truikio rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas truikionamai@ciurlionis.lt
+370 605 659 67
Virginija Bertašavičienė Muziejininkė Pareigų aprašymas virginija.bertasaviciene@ciurlionis.lt

Pastatų priežiūros tarnyba

Artūras Balčiūnas Tarnybos vedėjas Pareigų aprašymas arturas.balciunas@ciurlionis.lt
+370 614 671 02
Algimantas Rapalis Technologinių įrengimų priežiūros specialistas Pareigų aprašymas algimantas.rapalis@ciurlionis.lt
+370 687 578 82
Gintautas Kulieša Vidaus inžinerinių tinklų ir įrengimų specialistas
+370 600 392 76

M. K. Čiurlionio muziejaus centriniai rūmai

Aušra Jaksebagė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas ausra.jaksebage@ciurlionis.lt
+370 603 378 11
Bilietų kasa Pareigų aprašymas
+370 684 84463
Sargas Pareigų aprašymas
+370 684 843 55

M. Žilinsko dailės galerija

Audronė Generauskienė Skyriaus vedėja audrone.generauskiene@ciurlionis.lt
+370 600 699 13
Sargas Pareigų aprašymas
+370 37 322756

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė Direktorė mkc.velniai@ciurlionis.lt
+370 675 133 72
Daina Zozaitė Rinkinio kuratorė daina.zozaite@ciurlionis.lt
+370 675 133 72
Giedrė Grinkevičiūtė Edukatorė Pareigų aprašymas giedre.grinkeviciute@ciurlionis.lt
+370 675 133 72

Kauno paveikslų galerija

Indrė Okockytė Skyriaus vedėja Pareigų aprašymas indre.okockyte@ciurlionis.lt
+370 633 854 50
Bilietų kasa Pareigų aprašymas
+370 675 13161
Sargas Pareigų aprašymas
+370 37 221695

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra

Renata Mikalajūnaitė Direktorė Pareigų aprašymas renata@istorineprezidentura.lt
+370 616 201 15
Erika Drumelytė Rinkinio kuratorė erika@istorineprezidentura.lt
+370 37 320795
Marija Navickaitė Muziejininkė Pareigų aprašymas marija@istorineprezidentura.lt
+370 37 201778
Justina Minelgaitė-Plentienė Muziejininkė Pareigų aprašymas justina@istorineprezidentura.lt
+370 37 201778
Dr. Ingrida Jakubavičienė Muziejininkė Pareigų aprašymas ingrida@istorineprezidentura.lt
+370 37 201778
Kamilė Valaitienė Edukatorė kamile@istorineprezidentura.lt
+370 37 320795

M. K. Čiurlionio namai-muziejus ir V. K. Jonyno galerija

Regina Stankevičienė Direktorė Pareigų aprašymas stankeviciene.regina@gmail.com
+370 679 24503
Sigita Rundytė Muziejininkė Pareigų aprašymas ciurlioniomemorialinis@gmail.com
+370 612 365 33
Aušra Sedlevičiūtė Rinkinio kuratorė Pareigų aprašymas jonynogalerija@gmail.com
+370 675 889 31