Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programa

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2022–2023 m. veiksmų planas

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus pareigybių sąrašas, į kurias pretenduojant teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos STT 

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Informacijos apie pažeidimus Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje teikimo tvarkos aprašas

Pateikti pranešimą apie korupciją

Pranešimo apie pažeidimą forma

Apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pranešti galite apie: galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su M. K. Čiurlionio dailės muziejumi.

Pranešti galite:

Elektroniniu paštu: užpildykite pranešimo pažeidimo formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu korupcija@ciurlionis.lt
Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų adresu: D. Donelaičio g. 64, 44248 Kaunas. Atsakingi asmenys: personalo vadybininkė Jurgita Kliminskienė ir teisininkė Vilma Pavlovienė.

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus paskirtas darbuotojas.

Garantuojame asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Informuojame, kad žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (e-tar.lt)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (lrs.lt)