Projektai

Muziejus kiekvienam – bandomasis muziejaus prieinamumo projektas

****************************************************

„Žvelk giliau“ – Psihikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos projektas, inicijuotas LSM Higienos instituto

****************************************************

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis

Informuojame, kad biudžetinė įstaiga Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Projekto vykdytojas) baigė įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 13.1.2 VIPA-T-113-02-0016 „A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus pastato, esančio V. Putvinskio g. 64, Kaunas, modernizavimas“ (toliau – Projektas). Projektas įgyvendintas vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-204 (toliau – PFSA).