Vadovas

KAMARAUSKIENĖ DAINA menotyrininkė, nuo 2020 m. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė.

Baigusi studijas J. Naujalio meno mokykloje, 1979–1984 studijavo menotyrą Valstybiniame dailės institute (dab. Lietuvos dailės akademija), nuo 1984 metų dirbo M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, tuo pačiu dėstė dailės istoriją Dailės akademijos Kauno skyriuje, aukštesniojoje dailės mokykloje, nuo 2004 dėstė VU Kauno fakultete meno vadybą. Muziejininkystės ir muziejų vadybos srityje stažavosi Danijoje, Suomijoje, D. Britanijoje, JAV. Išbandžiusi jėgas muziejuje lankytojų aptarnavimo, edukacijos srityse, 1997 metais, muziejui gavus nacionalinio statusą, tapo direktoriaus pavaduotoja. Greta vadovavimo darbų reguliariai rengė muziejaus leidinius, kuravo parodas, rengė muziejus ekspozicijas, organizavo muziejaus renginius, inicijavo ne vieną inovatyvų projektą, paskaitose, seminaruose reguliariai dalinosi muziejinės veiklos žiniomis su Lietuvos muziejininkais. Ryškesni projektai: „Daugialypė Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus svetainė“ (2000), projekto „Lietuva ir pasaulis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose“ (CD-ROM)(2001), paroda „Jonas Prapuolenis (1900-1980) – lietuviškų baldų korifėjus“ (2000), edukaciniai projektai „Menas+menas bendrauti“ (2003, 2004), jungtinis projektas, finansuotas iš ES lėšų „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ (2006–2008), projektas „Pasaulis pagal Čiurlionį“ (2010), parodos „Mirabilé Visu/ nuostabu matyti“ (2011), leidinys „Istorijos štrichai“ (2011), leidinys „Kolekcijų istorijos“ (2013), knyga vaikams „Išėjau su Čiurlioniu. Tuoj grįšiu“ (2014), paroda-akcija-instaliacija „Labdariai.LT“ (2017), ekspozicijos „Senoji Lietuvos dailė XIV–XIX a.“(2019), „Archaika“ (2020), „Kryžių Lietuva“.