Biblioteka

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2021 m. liepos 21 d. bibliotekai  suteiktas buvusio Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus, menotyrininko Osvaldo Daugelio vardas.

Pagrindinis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus bibliotekos uždavinys – išsaugoti ir skleisti ne tik lietuvių, bet ir užsienio šalių  rašytinį paveldą. Biblioteka įsteigta 1921 metais. Šiuo metu joje sukaupta per 48 tūkst. dokumentų  meno istorijos ir teorijos, estetikos, liaudies dailės, vaizduojamojo bei taikomojo-dekoratyvinio meno, architektūros, paminklų apsaugos ir restauravimo, dizaino, meninės fotografijos, lituanistikos ir kt. klausimais.

Formuojant bibliotekos fondą, daug dėmesio skirta meno enciklopedijų, žinynų, bibliografinių leidinių kaupimui. Informacinį fondą sudaro Lietuvos ir kt. pasaulio šalių parodų ir aukcionų katalogai, meno žurnalai, tęstiniai leidiniai. Gana gausus pasaulio muziejų albumų ir vadovų  po kultūrines paminklines vietas, rinkinys. Sukomplektuota senų Lietuvos meno leidinių, itin retų užsienio leidinių (išleistų XV–XVIII a.) kolekcija.

Biblioteka unikali tuo, kad saugo:

  1. Tarpukario iškilių asmenybių ir menininkų asmenines bibliotekas: Aleksandro Mykolo Račkaus, Petro Rimšos, Magdalenos Avietėnaitės, Pauliaus Galaunės, Jono Šileikos, Andriaus Riomerio ir kt.
  2. Šiuolaikinių dailininkų asmenines bibliotekas: Petro Stausko, Jadvygos ir Vytauto Klemkų, Vaclovo Miknevičiaus  ir kt.
  3. XXVII (Dvidešimt septynių) knygos mėgėjų draugijos biblioteką.
  4. Belgijos  Gento muziejaus (Museum for Schöne Kunsten) meno knygų kolekciją.
  5. M. K. Čiurlionio parodų, vykusių užsienyje, katalogus.
  6. Kolekcininko iš Sankt Peterburgo, Jurijaus Šeniavskio per ilgus metus sukauptą ir dovanotą bibliotekai čiurlionianos rinkinį (100 knygų).

Šiuos leidinius galima rasti LIBIS sistemoje https://www.libis.lt/ ir muziejaus bibliotekos kataloge.

Bibliotekos darbo laikas: I–IV nuo 11.00 val.  iki  16.30 val.
                                             V nuo 11.00 val. iki 15.30 val.

Adresas ir telefonas: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus centrinių rūmų priestatas (V. Putvinskio g. 55, Kaunas). tel.: +370 605 65862  ; +370 37 201327 

PROJEKTAS „IŠ FONDŲ – Į VISUOMENĘ“

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, t. y. jo biblioteka, dalyvauja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos organizuojamuose projektuose dėl autorinių ir gretutinių teisių. Autorių teisės – tai turtinės autoriaus teisės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo sukurtą kūrinį. Apsaugos terminas yra visas autoriaus gyvenimas ir 70 metų po jo mirties.

Bibliotekos vykdomas projektas „Dailės katalogų, esančių M. K. Čiurlionio dailės muziejaus bibliotekoje, nenustatytų autorių teisių turėtojų paieška bei jų pristatymas visuomenei“. Toks sumanymas reikalauja papildomo dėmesio ir pačioms autorių teisėms, ir eilinių vartotojų švietimui.

Vykdyto projekto metu buvo kreipiamas dėmesys į dailininkų darbų katalogus, esančius muziejaus bibliotekoje. Buvo numatyta juos visus skaitmeninti ir padaryti lengviau pasiekiamus. Tai ilgas ir kruopštus darbas, tačiau pirmieji žingsniai link to jau žengti. Įvykdžius autorių teisių turėtojų paiešką, suskaitmenintus dailės katalogus bus galima rasti čia:

Eglė Velaniškytė, tapyba ir piešiniai

Eglė Velaniškytė, tapybos paroda

Eugenijaus Varkulevičiaus tapybos paroda

Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė, jubiliejinė paroda „Harmonijos beieškant“

Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė, parodos katalogas

Jadvygos Mozūraitės-Klemkienės skulptūros ir grafikos parodos katalogas

Stasys Žirgulis, sculptor

Stasys Žirgulis, skulptūra

Vaclovas Miknevičius, keramikos parodos katalogas

Vytautas Klemka, grafikos ir akvarelės parodos katalogas

Vytautas Klemka, Jadvyga Klemkienė, grafikos, akvarelės ir skulptūros parodos katalogas

 

Bibliotekos taisyklės
Mokamų paslaugų sąrašas

 

Čiurlionio biblioteka-37-2844508543e5a0573075758f068f9933.jpg