XIV mokslinė konferencija vyko 2023 m. sausio 25–26 d., pirmoji konferencijos diena buvo skirta įvairialypiams muziejaus kolekcijų tyrimams, o antrąją dieną dalinomės įvairiomis patirtimis muziejų prieinamumo, dailės terapijos muziejuose bei parodų rengimo srityse. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus specialistai ir menotyros stažuotoja pranešimuose pristatė naujausius tyrimus ir atradimus, šį kartą temomis apimdami XX a. tapybą, grafiką, keramiką, fotografiją bei istorines asmenybes.

Pauliaus Galaunės vardo mokslinė konferencija – tai kasmetinis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus renginys, skirtas žymaus meno ir kultūros veikėjo ir ilgalaikio muziejaus vadovo Pauliaus Galaunės atminimui. 

STRAIPSNIŲ RINKINYS