Kviečiame į virtualų turą po A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų / Velnių muziejų.

Memorialinio namo ekspozicija supažindina su tapytojo ir jo šeimos gyvenimu. Bute ir dirbtuvėje išlikusi 3–4-ojo dešimtmečių aplinka: autentiški baldai ir įvairios interjero detalės. Taip pat pamatysite  unikalią velnių kolekciją. Vieninteliame pasaulyje Velnių muziejuje saugoma per 3 tūkstančius velniukų – vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių, suvenyrų, kaukių.

https://3dtour.1001pikselis.lt/tour/velniu-muziejus