Pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentai ir prezidento institucija

Istorinė LR Prezidentūra
Istorinė LR Prezidentūra

Atnaujinta ekspozicija skirta azartiškiems istorijos mylėtojams, joje daug dėmesio skiriama interaktyviosioms edukacinėms veikloms ir žaidimams. Šalia stendų su prezidentų portretinėmis nuotraukomis, biografijomis, priesaikomis ir asmeniniais daiktais, galima išgirsti prezidentų kalbas, pamatyti, kaip jie atrodė dokumentiniuose kino kadruose, virtualiai pakeliauti prezidentiniu maršrutu ar pasitikrinti savo žinias apie prezidentus spalvinguose ir smagiuose animuotuose žaidimuose.

Atnaujintoje ekspozicijoje taip pat pristatomas lemtingas paskutinysis Ministrų kabineto ir aukščiausių kariuomenės vadų posėdis, Prezidento rūmuose įvykęs 1940 metų naktį iš birželio 14-osios į 15-ąją. Lankytojai gali susipažinti su posėdžio dalyviais, jų pozicija dėl sovietų ultimatumo ir tolesniu jų likimu po sovietų okupacijos. Daugelio likimai iškalbingi – vieni posėdžio dalyviai buvo sušaudyti, ištremti, dalis spėjo pasitraukti į užsienį, kiti – dirbo sovietų okupacinei valdžiai.

Didžiausias lankytojų laukiantis iššūkis ekspozicijoje – Nepriklausomos Lietuvos simbolis Juozo Zikaro skulptūra „Laisvė“, kuri susideda iš „plytų“, reprezentuojančių reikšmingus to laikmečio įvykius. Plyta po plytos, ir prieš akis atsiveria „Laisvė“. Kiekvienas įveikęs šį iššūkį supras, kad laisvei sukurti reikia nemažai pastangų ir užsidegimo.