Jurgio Mačiūno Fluxus kabinetas

Kauno paveikslų galerija
Kauno paveikslų galerija

1999 m. vasario 16 d. Kauno paveikslų galerijoje atidarytas Jurgio Mačiūno fluxus kabinetas. Ekspozicijoje, kuri nuolat pildoma, galima rasti daug įvairios medžiagos, susijusios su Jurgio Mačiūno gyvenimu, jo įkurto bei suformuoto fluxus judėjimo veikla.

Jurgis Mačiūnas (George Maciunas) gimė 1931 m. lapkričio 8 d. Kaune.

Fluxus veiklos pradžia – 1961–1962 metai.

Fluxus judėjimas, kurio idėjinis vadas ir pagrindinis veikėjas buvo Jurgis Mačiūnas, reiškėsi kaip „buržuazinės“ estetikos ir formalizmo griovėjas, nusistatęs prieš akademizmą mene. Siekis sunaikinti dailiuosius menus ir nukreiptumas prieš meno objektą kaip nefunkcionalią bendrybę buvo puoselėjami pasitelkiant trumpus, konkrečius kūrinius, minimalistinę muziką, provokacines akcijas, konceptualias „užduočių korteles“, dviprasmį humorą.

Fluxus stipriai paveikė ar net tiesiogiai pradėjo konceptualųjį meną, pašto, politinį meną, masinį meną, minimalizmą, naująją muziką, performansus.

Jurgis Mačiūnas suvienijo fluxus , rašė manifestus, organizavo pirmuosius koncertus, rengė, maketavo, gamino, reklamavo publikacijas bei leidinius.

Vytautas Landsbergis, pažinojęs Jurgį Mačiūną ir su juo bendravęs, pastebi, kad fluxus įkvėpėjas ir šio judėjimo nariai atstovavo nekonvencionalaus reagavimo ir mąstymo būdui, kuris yra stipri priešprieša rutininiam gyvenimui ir jo reiškiniams. Pats Jurgis Mačiūnas taip pat teigė, kad „Fluxus objektai yra socialiniai (ne estetiniai)“. Anot V. Landsbergio, J. Mačiūno politinis „kairumas“ sutampa su jau minėtu pasipriešinimu rutinai, kuris sutapatinamas su valstybe, valdžia.

Jurgis Mačiūnas manė, kad fluxus judėjimas turi laikinai atlikti pedagoginę funkciją: parodyti, kad bet kas gali tapti menu, kad menas yra prieinamas visiems ir visų kuriamas, menas neturi prekinės ar institucinės vertės, menas yra paprastas, natūralus, žaismingas, linksmas, nepretenzingas. Fluxus įkvėpėjas tvirtino, kad patsai judėjimas vėliau bus nebereikalingas ir neturėtų trukti amžinai.

1978 m. gegužės 9 d. Jurgiui Mačiūnui mirus Bostone, JAV, Fluxus kai judėjimo veikla nutrūko, tačiau kai kurie menininkai ją tęsė.

Ay-O ir Takako Saito, du Jurgio Mačiūno kolegos, atvykę aplankyti garsiojo fluxininko gimtojo miesto, nusprendė specialiai sukurti darbus jo atminimui ir palikti Paveikslų galerijoje.

Instaliacija „Juodoji skylė“, kurią Jurgiui Mačiūnui paskyrė žinomas japonų menininkas ir J. Mačiūno bendražygis Ay-O – įdomus pagrindinio galerijos holo akcentas.

Galerijai taip pat dovanotos Takako Saito instaliacijos „You+Me Shop“ ir „Mano mano Theatre“.