„DIDŽIOJI PRAMONĖ“ IŠKELIAVO Į LIUKSEMBURGĄ

MUAR / Musée vun der Aarbecht
MUAR / Musée vun der Aarbecht

Nuo 2017 m. Kauno paveikslų galerijoje įsikūrusi bendruomenių platforma „Mažosios istorijos“ rengia parodas drauge su buvusiais Kauno fabrikų darbuotojais. Įdomiausios šio „Didžiosios pramonės“ ciklo parodų idėjos, eksponatai ir šiuolaikinio meno kūriniai sudarys rinktinę parodą „The Great Industry“, eksponuojamą MUAR – Darbo muziejuje Liuksemburge.

„Didžiosios pramonės“ ciklo parodos suteikė balsą ilgai tylėjusiai Kauno fabrikų bendruomenei – žmonėms, išgyvenusiems ne tik sovietinės planinės ekonomikos groteską, bet ir „laukinę privatizaciją“.

Parodos tekstai – autentiški buvusių pramonės darbuotojų pasakojimai – liudija ne tik „idealios sovietinės visuomenės“ nuodėmes – vagystes, kyšininkavimą, girtavimą, godumą ir melą. Bendruomenė atveria ir alternatyvią sovietmečio fabrikų istoriją – atkaklų čia dirbusių žmonių išradingumą ir patriotiškumą, namo grįžtančių tremtinių fabrikus, dainuojančius fabrikus, trispalvę keliančius fabrikus, skausmingai griūnančius fabrikus, badaujančius, už savo teises kovojančius streikuotojus.

Šį kartą parodoje įsipina ir aktuali karo linija, paliečianti sovietinę taikos propagandą, nuolatinę parengtį „planui B“, civilinę saugą gamyklose ir slėptuves, Šaltojo karo politiką su joje tiesiogiai dalyvaujančia „Drobės“ vilna – Leonido Brežnevo kostiumai istorinio vizito Amerikoje metu buvo iš lietuviško audinio.

„Didžioji pramonė“ pirmą kartą atvėrė industrinių bendruomenių archyvus – darbuotojų išsaugotas fotografijas, produkcijos pavyzdžius, suvenyrus. Ši paroda stumteli industrijos istoriją iš paraštės, kol ji netapo trūkstama grandimi europietiškos tapatybės evoliucijoje.

Kuratorė – Auksė Petrulienė

Vizualinis dizainas – Julija Tolvaišytė-Leonavičienė

Parodos architektūra – Office De Architectura

Dalyvaujančios bendruomenės – buvę „Drobės“, „Kaspino“, „Inkaro“, Kauno popieriaus fabriko ir Radijo gamyklos darbuotojai

Dalyvaujantys menininkai – Edmundas Saladžius, Darius Petrulis

Paroda veiks: 2022 10 07 – 2022 12 17