MUZIEJŲ DARBO LAIKAS KALĖDINIU LAIKOTARPIU

M. K. Čiurlionio dailės muziejus
M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Pranešame, kad gruodžio 24, 25, 26 d. ir sausio 1 d. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir jo padaliniai:

Kauno paveikslų galerija
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus / Velnių muziejus
A. ir P. Galaunių namai-muziejus
L. Truikio ir M. Rakauskaitės namai-muziejus
J. Zikaro namai-muziejus
Istorinė LR Prezidentūra
M. K. Čiurlionio namai-muziejus Druskininkuose
V. K. Jonyno galerija Druskininkuose

nedirbs.

Gruodžio 23 ir 31 dienomis dirbs 1 valanda trumpiau.