POKYČIAI IR INDIVIDUALUMAS: ŠIUOLAIKINIŲ JAPONIJOS MENININKŲ GRAFIKA

Kauno paveikslų galerija
Kauno paveikslų galerija

Paroda nėra orientuota į išskirtinių šiuolaikinės japonų grafikos meistrų darbų pristatymą, veikiau ji suteikia galimybę supažindinti visuomenę su tais menininkais, kuriems grafikos technika yra šalutinė kūrybos dalis. Visų pirma siekiama atskleisti, kad šiuolaikinės japonų grafikos pagrindu buvo sukurta nauja meno sritis. Šiuo atveju tapytojų sukurti atspaudai yra suvokiami kaip tapybinės variacijos, kartu išlaikant savarankišką formą. Taigi šie darbai padėjo įtvirtinti šiuolaikinės japonų grafikos žanrą. Paroda paskatins lankytojus naujai pažvelgti į šiuolaikinės japonų grafikos istoriją.

Matydami platų grafikos technikų potencialą, jaunieji japonų menininkai aštuntajame dešimtmetyje pradėjo kurti grafikos atspaudus, taip išplėsdami šiuolaikinio meno išraiškos priemonių galimybes. Iš tiesų, kai kurie šio reiškinio aspektai imponavo, tačiau pagrindiniais šiuolaikinės Japonijos grafikos kūrėjais liko tie menininkai, kurie jau po Antrojo pasaulinio karo dirbo estampo ar kitose grafikos srityse. Menininkai, kurie kūrė šiuolaikinio meno tendencijas Europoje ir Amerikoje, buvo grafikos meno atstovai. Tačiau akivaizdu, kad japonų grafikos raida užima išskirtinę vietą pasaulio meno istorijoje.

Kai kurie prieškario laikotarpio japonų tapytojai, apsilankę grafikos dirbtuvėse Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, pradėjo kurti vario raižinius ir litografijas įvairių mokymų metu ar pažįstamų dirbtuvėse, tačiau darbų nebuvo labai daug. Po Antrojo pasaulinio karo, šeštajame dešimtmetyje, dar daugiau tapytojų pradėjo kurti litografijas, o graverio-tapytojo terminas gana pastebimai išplito Japonijoje. Vėliau, septintajame dešimtmetyje, grafikos populiarumas dar labiau išaugo, daugybė dirbtuvių buvo įkurtos menininkams, kurie nebuvo grafikos specialistai – nuo žinomų dailininkų ir skulptorių iki dar tik kylančių avangardo menininkų. Nuo 1970-ųjų, plečiantis atspaudų rinkai, menininkai pradėjo taikyti įvairiausių stilių ir technikų arsenalą, taip suteikdami grafikos menui plačias galimybes. Taip buvo sukurta palanki aplinka neprofesionaliems grafikos meistrams užsiimti atspaudų kūrimu.

Šioje parodoje eksponuojami menininkų grafikos atspaudai yra variacijos tapybos technikų plotmėje, tačiau jie yra savarankiški meno kūriniai, kurie gali būti atlikti tik grafikos meno priemonėmis. Taigi šių tapytojų-graverių darbų pristatymas yra puiki proga suvokti šiuolaikinės Japonijos grafikos esmę.

Parodos rengėjai: Japonijos ambasada, Japonijos fondas

Iliustracija: Masanari Murai. Saulė ir paukštis

Paroda veiks: 2022 02 04 – 03 06