RIMO ČIURLIONIO PARODA „IR ŠEŠĖLIAI PAGARBINA ŠVIESĄ“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

Galima nustebti sužinojus, kad Čikagoje gyvenančio menininko Rimo Čiurlionio geometrinės abstrakcijos yra įkvėptos gamtos. Tačiau menininkas savo darbuose nesiekia atskleisti gamtos pasaulio organiškumo, o naudoja tam tikrus raštus, persmelkiančius visas gyvybės formas: radialus, fraktalus ir simetrijas. Nepaisant viso to, Čiurlionio paveikslai nėra iliustratyvūs, tiesą sakant, šie motyvai yra visiškai transformuojami ir tampa grynai formalistine kalba. Nukreipdamas žiūrovus nuo gamtos ar net kasdienybės asociacijų, Čiurlionis kuria dialogą, vykstantį vien stačiakampyje. O kūrinio ir žiūrovo santykyje atsiranda tarsi dviejų laukų susitikimas, galintis vienas kitą arba papildyti, arba sunaikinti.

„Menu galime akimirksniu sustabdyti inertišką protą arba stipriau jį pajudinti ta kryptimi, prie kurios nesame įpratę, – sako menininkas. – Siekiu suvokti abstrakciją ir išreikšti ją bet kokia meno forma per vidinę patirtį. Kūrinys – tai mano minties ir siekio atspindys, kuris kasdien perrašomas ir kartojamas vis kitokia kokybe, kartais suvokiant, kad tai yra begalybė, kuri mane sujungia su visuma, kuri mane keičia ir kurią aš keičiu.“

Rimas Čiurlionis gimė Kaune. Baigęs mokslus Stepo Žuko technikume, vienuolika metų dirbo freskos restauravime Pažaislio vienuolyne. 1992 m. Čiurlionis atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Dalyvavo personalinėse ir grupinėse parodose Europoje ir JAV. Jo darbai yra viešosiose ir privačiose kolekcijose, įskaitant Adamkaus prezidentinę biblioteką ir JAV ambasadą Vilniuje.