M. K. ČIURLIONIO KŪRYBA

M. K. Čiurlionio dailės muziejus
M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Ekspozicijoje, atspindinčioje visą genialaus Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio kūrybos ir idėjų raidą, nuolat eksponuojami 113/117 paveikslų. Nauji antirefleksiniai stiklai apsaugo nuo infraraudonųjų spindulių ir leidžia pamatyti visas tapybos subtilybes. Čiurlionio paveiksluose ryškus labai savitas erdvės suvokimas, sukeliantis vaizdo, tapyto lyg iš paukščio skrydžio, įspūdį. Paveikslams suteikiamas kosminio regėjimo, gilaus vidinio susikaupimo atspalvis. Dailininką domina Visatos radimosi, jos sandaros, pasaulį valdančios dvasios klausimai, gamta ir jos ciklai, žmogaus gyvenimo prasmė, psichologinės būsenos ir būties evoliucija, galimybė įgyvendinti muzikinės kūrybos principus dailėje.

Puikios akustikos muzikos salėje galima išgirsti didžiojo menininko muzikos kūrinių įrašus ar gyvą atlikėjų muzikavimą, pamatyti didžiausio formato M. K. Čiurlionio kūrinį – „Rūtos“ draugijos scenos uždangą. M. K. Čiurlionio muzikinis palikimas sudaro lietuviškos profesionaliosios muzikos pagrindą. Tai simfoninės poemos „Miške“ ir „Jūra“, kūriniai fortepijonui, chorams, vargonams ir styginių kvartetui.

M. K. Čiurlionio galerija – vienintelė vieta pasaulyje, kur sukauptas beveik visas įžymiausio lietuvių dailininko, kompozitoriaus, fotografo, literato ir visuomenės veikėjo kūrybinis palikimas: 227 tapybos darbai, grafikos kūriniai, piešiniai, muzikiniai rankraščiai, laiškai.