Mįslinga fotografo A. Ingelevičiaus biografija, atrasti nauji jo gyvenimo faktai, kaip atgimė užmirštas A. Ingelevičiaus stiklo negatyvų archyvas, kokiems naujiems sumanymams įkvėpė Vilniuje veikusi fotografijų paroda ir kokie atradimai padaryti Kaune, kur du Nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius sukosi spalvingas A. Ingelevičiaus ir jo šeimos gyvenimo kaleidoskopas.

Apie visa tai vieno iš parodos „Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir miestas“ kuratorių Gyčio Grižo (Lietuvos nacionalinis muziejus) paskaitoje „Antanas Ingelevičius (1892–1947 m.) Kauno fotografas, kurio nežinome,– muziejaus fondų detektyvas“.

Ši paskaita Kauno paveikslų galerijoje eksponuojamos parodos „Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir miestas“ renginių ciklo dalis.