Paskaitoje Kauno miestovaizdžio kaita XX a. 3 deš. pristatoma per architektūros ir urbanistikos istorijos tyrėjo žvilgsnį. Vienas aktyviausių A. Ingelevičiaus kūrybos periodų driekiasi per laikotarpį, kurį būtų galima įvardinti kaip pereinamąjį tarp dviejų ypač miesto istorijai svarbių epochų – čia tebėra daugybė Rusijos imperijos miestui būdingo chaoso, tačiau tuo pačiu randasi pirmosios esminės Laikinosios sostinės modernėjimo užuomazgos. Šis pereinamasis laikotarpis pilnas ne visada išsipildžiusių aspiracijų ir nebūtinai taikliai pamatuoto optimizmo; pilnas ir reiškinių, būdingų staigų demografinį šuolį patiriančiam miestui.

Ši paskaita Kauno paveikslų galerijoje eksponuojamos parodos „Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir miestas“ renginių ciklo dalis.