Apie karo lakūno, politinio kalinio, dailininko primityvisto Aleksandro Kostkaus-Kostkevičiaus (1912–1999) gyvenimą ir kūrybą. Prisiminimais dalijasi jo sūnus Rimantas Kostkevičius, dukra Edita Laurutienė, dailinikas Aloyzas Stasiulevičius. Grėsmingi, užkaltais langais vagonai, spygliuotų vielų ir sargybinių su šunimis saugomi mirtininkų lageriai, šachtų gelmės – klaiki kančiai ir mirčiai pasmerktųjų golgota. Ir viskas paties matyta, patirta, išgyventa. Tokia yra A. Kostkaus-Kostkevičiaus tapyba, liudijanti vieną skaudžiausių ir giliausią antspaudą Lietuvos istorijoje ir žmonių gyvenime palikusių reiškinių – sovietinius lagerius ir tremtį.