Rūmų istorijos

Nuotoliniame audiogide „Rūmų istorijos“ visus 7 pastato laikotarpius pristato istorinės asmenybės, kurios suteikia pasakojimui gyvumo ir autentiškumo. Kadangi į realių žmonių lūpas sudėti istorikų parengti tekstai, o ne tų žmonių autentiški prisiminimai ar citatos, šios asmenybės įvilktos į animacinio personažo pavidalą, taip suteikiant laisvę audiogido kūrėjams. Tokiu būdu į klausytoją prabyla: Saliamonas Feinbergas, Raseinių 1-osios gildijos pirklys, gyvenamą namą pavertęs Kauno gubernatoriaus rūmais; rūmuose būstinę įkūręs Oberosto viršininkas kunigaikštis pulkininkas Francas Izenburgas-Biršteinas; ilgametis Prezidento rūmų kanceliarijos viršininkas Pijus Bielskus; nepilnus metus rūmuose praleidęs Ministras Pirmininkas ir Prezidento pareigas ėjęs Justas Paleckis, trumpam rūmuose apsistojęs Reichskomisaras Hinrichas Lozė, Ostlando viršininkas; mokytoja Stefanija, dvidešimt metų išdirbusi Mokytojų namuose, ir Prezidento Aleksandro Stulginskio anūkas, dažnai aplankantis buvusius senelio namus, dabar tapusius Istorine Prezidentūra.

Nuotolinis audiogidas „Rūmų istorijos“ išsiskiria plačiomis prieinamumo galimybėmis. Visos istorijos papasakotos 4 kalbomis: lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų. Žmonėms su regėjimo negalia parengtas ir įrašytas atskiras vaizdusis pasakojimas, kuris padeda „pamatyti“ ir pajausti rūmų atmosferą. Žmonėms su klausos negalia parengtas vaizdo pasakojimas, įgarsintas lietuvių ir gestų kalbomis – jį gali žiūrėti ir visi kiti, norintys iš arčiau pamatyti rūmų aplinką ir vidų.

http://www.rumuistorijos.lt/