ALFONSO EIDINTO KNYGOS „KITOKIOS ISTORIJOS ILGESYS. ALTERNATYVŪS (KONTRAFAKTINIAI) PASAKOJIMAI“ PRISTATYMAS

Istorinė LR Prezidentūra
Istorinė LR Prezidentūra
Kaina:
nemokamai

Gruodžio 8 d., ketvirtadienį, 16.30 val. kviečiame į Alfonso Eidinto knygos „Kitokios istorijos ilgesys. Alternatyvūs (kontrafaktiniai) pasakojimai“ pristatymą.

Naujausioje savo knygoje „Kitokios istorijos ilgesys. Alternatyvūs (kontrafaktiniai) pasakojimai“ dr. A. Eidintas su skaitytojais dalijasi alternatyvia istorija, bet paremta realiais faktais ir aplinkybėmis.

Kas būtų atsitikę 1940 metais, jei Lietuva būtų buvusi demokratinė? O kas, jeigu Lietuva būtų stojusi į kovą ir nepriėmusi SSRS ultimatumo? Istorijos mylėtojai dažnai kamantinėja istorikus: kas galėjo atsitikti, jeigu įvykiai tada ar tada būtų klostęsi kitaip, kokios buvo alternatyvos tam, kas įvyko? Juk net viena smulkmena gali pakeisti istorijos vyksmą.

Vis dar stokojame platesnės alternatyviosios istorijos pasakojimų apie tai, kas būtų, jeigu būtų, kokia būtų alternatyvi istorija renkantis tikriesiems faktams prieštaraujančius įvykius. Prieštaraujančių faktų istorija Lietuvoje yra reta, ji gali pasirodyti neįprasta, nes... išgalvota. Tačiau išgalvota remiantis tikromis žiniomis, taigi tuo, ką dabar jau gerai žinome tikrai buvus. Ji naudinga, nes skatina domėtis istorija.

Dr. Alfonsas Eidintas – Lietuvos istorikas ir rašytojas, ilgus metus praleido diplomatinėje tarnyboje: buvo nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV, Meksikoje, Kanadoje, Izraelyje, Graikijoje ir kitose šalyse. Istorikas parašė apie 50 straipsnių ir daugiau nei 20 knygų lietuvių emigracijos, XX amžiaus Lietuvos istorijos klausimais, Lietuvos prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus biografijas, tyrinėjo šiuolaikinę diplomatiją. 

Renginio metu Istorinės Prezidentūros Audiencijų salėje autorių apie ilgesį alternatyviai istorijai kalbins muziejininkė istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė.