OLEGO KATENSKIJ PARODA „VARIACIJOS“

V. K. Jonyno galerija
V. K. Jonyno galerija

Ši paroda yra dailininko naujausi kameriniai kūrybiniai ieškojimai, pasižymintys rafinuota estetika ir kūrybiniu lengvumu. Darbai kupini dinamikos, veiksmo, nepagaunamo siužeto, organiškai besikeičiančių formų, spalvinių dermių. Paveiksluose šie spalvų ir formų deriniai kuria tarpusavio dialogus, tampančius improvizuotu muzikiniu skambesiu.

Olegas Katenskij gimė 1961 m. Vilniuje. Nuo 1973 m. iki 1977 m. mokėsi Vienožinskio dailės mokykloje pas prof. A. Šaltenį, M. Rožanskaitę, I. Piekurą. 1982 m. įstojo į Vilniaus dailės institutą, studijavo Monumentaliosios dailės katedroje vitražo specialybę. Mokėsi pas prof. A. Stoškų, prof. K. Morkūną, doc. R. Dalinkevičių, doc. K. Šatūną.

Jo sukurti vitražai puošia daugelį privačių ir visuomeninės paskirties interjerų Vilniuje, Kaune, Druskininkuose, Varšuvoje. Taip pat dailininkas yra sukūręs daug vitražų sakraliniuose pastatuose. Sakralinės paskirties didelio formato vitražų nuotraukas galima pamatyti šiais metais išleistoje retrospektyvinėje Lietuvos vitražo monografijoje „Šviesos architektūra“.